مشروح خبر یا مطلب:

محمدی- مهدی

محمدی- مهدی


{name=name, data=مهدی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  محمدی
 نام:  مهدی
 سمت:  مسؤول پژوهشهای کاربردی
 تحصیلات:  دکترا- استادیار
 تلفن:  61117618
 ایمیل:  memohammadi@ut.ac.ir
 اتاق:  اتاق: ساختمان اساتید- همکف- اتاق 42

لینک دسترسی به رزومه استاد

آدرس کوتاه :