مشروح خبر یا مطلب:

لیگ بازی‌های کسب و کار

لیگ بازی‌های کسب و کار


ثبت نام در قالب تیم های ۵ نفره

  • مهلت ثبت نام: ۱ الی ۸ اسفند

  • روز برگزاری مرحله اول : ۱۵ اسفند ماه

*** حداکثر تعداد تیم های شرکت کننده ۲۰ تیم خواهند بود

*** اطلاعات شخصی را با دقت وارد کنید، احراز هویت از طریق همان اطلاعات انجام خواهد شد

محل برگزاری: مجموعه ورزشی شهدای دانشکده مدیریت

لینک فرم ثبت نام (تاریخ ثبت نام به اتمام رسید)

 

آدرس کوتاه :