مشروح خبر یا مطلب:

لینک دانلود برنامه درسی ترم دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ برای تمامی مقاطع تحصیلی (ویژه دانشجویان میهمان)

لینک دانلود برنامه درسی ترم دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ برای تمامی مقاطع تحصیلی (ویژه دانشجویان میهمان)


آخرین تغییرات انجام شده (۲۱-۱۱-۱۳۹۸):

 

توضیحات ضروری:

از آنجا که برنامه درسی در سامانه جامع آموزش بطور لحظه‌ای بروز می‌شود، بنابر این لازم است دانشجویان دانشکده برنامه درسی خود را از سامانه جامع آموزش ملاحظه نمایند و لینک فوق برای دانشجویان دانشکده فاقد اعتبار می‌باشد؛

ولی دانشجویانی که قصد مهمان شدن در دانشکده را دارند و به سامانه جامع دسترسی ندارند، هر چند روز یکبار فایلی برای ایشان تهیه و در این لینک قرار خواهد گرفت.

 

 
آدرس کوتاه :