مشروح خبر یا مطلب:

لیست دانشجویان مجاز به شرکت در آزمون جامع

لیست دانشجویان مجاز به شرکت در آزمون جامع


آزمون جامع در روز دوشنبه 20 خرداد از ساعت 8 صبح در سالن جنبی تالار الغدیر برگزار می‌شود.

لیست دانشجویان مجاز به شرکت در آزمون و شماره صندلی در ذیل اعلام می‌گردد.

لازم است دانشجویان 15 دقیقه قبل از شروع آزمون در صندلی اعلام شده مستقر گردند.

آدرس کوتاه :