مشروح خبر یا مطلب:

قدردانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نتایج رضایت‌بخش انجام پروژه ملی توسط تیم پژوهشی دانشگاه تهران

قدردانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نتایج رضایت‌بخش انجام پروژه ملی توسط تیم پژوهشی دانشگاه تهران


با عنایت به نیاز کشور و ضرورت های ملی و اجرایی قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص رفع مشکلات و چالش های حقوقی و ثبتی و فرایندی مرتبط با اسناد و همچنین اطلاعات ثبتی اشخاص حقوقی در کشور، پروژه ملی بررسی، تحلیل وبازمهندسی فرآیند تخصیص کد یونیک برای اشخاص حقوقی به کارفرمایی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و به مدیریت پروژه آقای دکتر سعید روحانی، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ تعریف و تببین گردید.

لینک اصل خبر بر روی وب‌سایت معاونت پژوهشی دانشگاه

 

آدرس کوتاه :