مشروح خبر یا مطلب:

قانع- علی

قانع- علی


{name=name, data=علی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  قانع
 نام:  علی
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  
آدرس کوتاه :