مشروح خبر یا مطلب:

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی


به اطلاع می‌رساند که دانشجویان متقاضی وام بایستی تقاضای خود را باید در سیستم جامع آموزش و نیز در پرتال صندوق رفاه دانشجویان ثبت نمایند.

در صورت عدم ثبت در یکی از این دو سامانه وام به متقاضی تعلق نخواهد گرفت.

امور دانشجویی

 

آدرس کوتاه :