مشروح خبر یا مطلب:

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثار‌گر: فراخوان پنجمین جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار (1400-1399)

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثار‌گر: فراخوان پنجمین جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار (1400-1399)


نامه واصله از طریق اتوماسیون اداری در خصوص فراخوان پنجمین جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار (1400-1399) به شرح ذیل به اطلاع رسانیده می‌شود:

 
با سلام
احتراماً با گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان گرانقدر و امام شهیدان (ره) با عنایت به برگزاری «پنجمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار» با مشارکت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، به پیوست: 
تقدیم می‌گردد.
 
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی مطلوب و فراگیر به دانشجویان معظم شاهد و ایثارگر کلیه مقاطع تحصیلی،
متقاضیان برای دریافت تقاضا نامه ثبت نام (فرم شماره یک) به وب سایت اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران به نشانی http://shahed.ut.ac.ir مراجعه فرمایند
و ترتیبی اتخاذ گردد تا بر اساس مفاد دستورالعمل انتخاب و معرفی دانشجویان شاهد و ایثارگر شرکت کننده در جشنواره آموزشی پژوهشی جایزه ملی ایثار در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دستورالعمل مذکور، تقاضانامه ثبت نام به دقت تکمیل شده به همراه کلیه مدارک و مستندات مربوط حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1399/12/26 از دانشجویان متقاضی دریافت و متعاقباً با تشکیل جلسه کمیته اجرایی مربوط با ترکیب:
۱- رئیس پردیس / دانشکده / مرکز / مؤسسه به عنوان رئیس کمیته
۲- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
۳- معاون پژوهشی
۴- مدیر دفتر امور شاهد و ایثارگر پردیس / دانشکده (برای پردیس / دانشکده‌های دارای دفتر امور شاهد و ایثارگر)، 
ضمن بررسی تقاضا نامه‌های دریافتی از دانشجویان، در هر مقطع تحصیلی صرفاً یک نفر را که بیشترین امتیاز را کسب نموده است در قالب فرم ارزشیابی شرکت کنندگان (فرم شماره ۲) به همراه مدارک و مستندات مربوط حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1400/01/16 از طریق سامانه اتوماسیون اداری و به همراه صورتجلسه مربوط (فرم شماره ۳) به این اداره کل معرفی نمایند.
 
(ارسال اصل مدارک و مستندات به صورت دستی ضروری می باشد.)
 
توجه: به همراه مدارک و مستندات ارسالی در صورت وجود مدارک ذیل نیز ارسال گردد.
1- مستندات مربوط به جزو 10 درصد برتر ورودی بودن  دانشجو
2- مدرک مربوط به متاهل بودن متقاضی
3-گواهی مربوط به گذراندن آزمون علوم پایه برای دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی
4-گواهی مربوط به گذراندن آزمون جامع برای دانشجویان دکترای تخصصی
5-مدرک مربوط به گذراندن آزمون زبان های خارجی(tofel,msrt,tolimo,...) با ذکر درصد نمره اکتسابی
6-وضعیت شاخص هرش در رشته موضوعی بر مبنای Scopus
7- وضعیت تعداد ارجاع در رشته موضوعی بر مبنای Scopus
 
تأکید می‌گردد با عنایت به محدودیت برنامه زمانی تنظیم شده، تاریخ‌های مذکور قطعی و غیرقابل تمدید بوده و به نامه‌ها، فرم‌ها و یا هرگونه مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
 
 
آدرس کوتاه :