مشروح خبر یا مطلب:

فیاضی- بی‌بی مرجان

فیاضی- بی‌بی مرجان


{name=name, data=بی‌بی مرجان, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  فیاضی
 نام:  بی‌بی مرجان
 سمت:  مدیر گروه مدیریت منابع انسانی
 تحصیلات:  دکترا - استادیار
 تلفن:  61117783
 ایمیل:  mfayyazi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان امام رضا- اتاق 408

لینک دسترسی به رزومه استاد

 

آدرس کوتاه :