مشروح خبر یا مطلب:

فوری- لزوم تمدید سنوات دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد (فقط تا 7 اسفند 97)

فوری- لزوم تمدید سنوات دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد (فقط تا 7 اسفند 97)


داشجویانی گرامی مقطع دکترا که در آستانا ترم دوازدهم هستند و یا کارشناسی ارشدی که در آستانه ترم هفتم می‌باشند:

فقط تا 7 اسفند ماه 97 فرصت دارید تا نسبت به تحویل فرم تمدید سنوات (با امضای استاد یا اساتید محترم راهنما و مدیر محترم گروه) اقدام نمایید.

بعد از زمان تعیین شده فرم تمدید سنوات پذیرفته نمی‌شود و اداره آموزش هیچ مکاتبه‌ای انجام نخواهد داد.

فرم تمدید سنوات در سایت دانشکده موجود می‌باشد.

اداره آموزش تحصیلات تکمیلی

آدرس کوتاه :