مشروح خبر یا مطلب:

فرم شماره 04- درخواست برگزاری سمینار

فرم شماره 04- درخواست برگزاری سمینار


دانشجو بایستی فرم شماره 4 (درخواست برگزاری سمینار) را دریافت و تکمیل نماید و پس برگزاری سمینار، و در روز دفاع نهایی، فرم مذکور را به نماینده تحصیلات تکمیلی تحویل نماید.

نحوه برگزاری سمینار با توافق بین استاد راهنما و دانشجو خواهد بود (یعنی به صورت حضوری، در دفتر استاد، و یا به هر نحو غیر حضوری و سیستم‌های مجازی برگزار شود کفایت می‌کند) و در نهایت، در فرم زیر تٲییدیه استاد راهنما مبنی بر انجام سمینار اخذ گردد. (در صورت نیاز به استفاده از سیستم آنلاین دانشکده، می‌توانید از طریق واحد برگزاری دفاعیه‌های آنلاین، درخواست اتاق مجازی نمایید).

لینک دانلود: فرم درخواست برگزار سمینار Word

لینک دانلود: فرم درخواست برگزار سمینار PDF

 

 

آدرس کوتاه :