مشروح خبر یا مطلب:

فرم شماره 03- تعیین روز دفاع - پروپوزال- پیش دفاع و دفاع نهایی- ارشد و دکتری

فرم شماره 03- تعیین روز دفاع - پروپوزال- پیش دفاع و دفاع نهایی- ارشد و دکتری


 

لینک دانلود: تعیین روز دفاع (پروپوزال- پیش دفاع و دفاع نهایی) ارشد و دکتری  Word

لینک دانلود: تعیین روز دفاع (پروپوزال- پیش دفاع و دفاع نهایی) ارشد و دکتری PDF

 

دانشجویان گرامی باید علاوه بر فرم شماره 3، فایل اکسل (تعیین روز دفاع) را دانلود کرده و پس از تکمیل، هر دو مورد را به ایمیل کارشناس مربوطه ارسال نماید

  مقطع ارشد: لینک دانلود فایل اکسل (تعیین روز دفاع)
  مقطع دکترا: لینک دانلود فایل اکسل (تعیین روز دفاع)
  کارشناسان تحصیلات تکمیلی