مشروح خبر یا مطلب:

فرمت پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا تغییر یافت

فرمت پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا تغییر یافت


در راستای اجرای سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران و نظر به اهمیت ارتقا جایگاه دانشگاه تهران در رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های سبز (Green Metrics) از تاریخ ۲۲/‏۰۴/‏۹۸  چاپ پایان‌نامه و رساله در دانشکده مدیریت فقط به صورت دو رو قابل قبول است.

آدرس کوتاه :