مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

فرصت مطالعاتی سه الی پنج ماهه دانشگاه سن‌پترزبورگ (برای دانشجویان کارشناسی و ارشد)