مشروح خبر یا مطلب:

فرآیند کارنامه خوانی و اعلام محرومیت دانشجویان توسط کارشناس

فرآیند کارنامه خوانی و اعلام محرومیت دانشجویان توسط کارشناس


فرآیند کارنامه خوانی و اعلام محرومیت دانشجویان توسط کارشناس به شرح ذیل اعلام می‌شود.

الف- کارنامه‌خوانی: در اولین روز پس از حذف و اضافه کارنامه‌خوانی دانشجویان انجام شود و دانشجویان ذیل محروم از تحصیل شوند.

1. فاقد سرترم: به دلیل بدهکاری، عدم مراجعه و ....

2. فاقد ارزیابی جامع و مدرک زبان: دانشجویان ترم ۶ دکتری.

3. فاقد تصویب موضوع: دانشجویان ترم ۷ دکتری و ترم 4 کارشناسی ارشد.

4. فاقد درخواست تمدید سنوات با امضا استاد راهنما و مدیرگروه برای دفاع: دانشجویان ترم ۹ ،۱۰ و۱۱ دکتری و ترم 5 و 6 کارشناسی ارشد.

5. فاقد مجوز کمیسیون موارد خاص دانشگاه برای دفاع: دانشجویان ترم ۱۲ به بعد دکتری و ترم ۷ به بعد کارشناسی ارشد.


ب- صدور و ابلاغ حکم محرومیت:

1. صدور حکم محرومیت (طبق فرمت ضمیمه 1).

2. ثبت در پرونده الکترونیک دانشجو.

3. تکمیل فایل اکسل (پیوست1) و ارسال برای مسؤول پیشخوان خدمت دانشکده، برای ارسال پیامک و ایمیل به دانشجویان.

ضمیمه 1: فرمت صدور حکم محرومیت دانشجو از طریق سامانه جامع آموزش

 

موضوع:

حکم محرومیت از تحصیل/‏نام و نام خانوادگی دانشجو/شماره دانشجو/مقطع/گروه/دوره/دانشکده

متن:

خانم/آقای:....................

شماره دانشجویی:.....................

مقطع:.................. ، سهمیه، ................... دوره: .................

 

با سلام

بر اساس آیین‌نامه آموزشی و مقررات و مصوبات مربوط، ادامه تحصیل شما در نیمسال ... سال تحصیلی 00 - 1300 با توجه به دلیل مشروحه ذیل امکان پذیر نیست.

دلیل محرومیت از تحصیل.

................................

مقتضی است برای تسویه حساب و تحویل اصل کارت دانشجویی خود به اداره آموزش مراجعه نمایید.

(یکی از دلایل محرومیت به شرح پیوست 2 در قسمت دلیل محرومیت از تحصیل، ثبت شود.)

 

 

ضمیمه 2: فرمت ارسال پیامک و ایمیل:

1. محرومیت به علت عدم موفقیت در ارزیابی جامع (دکتری):

با سلام، شما به دلیل عدم موفقیت در ارزیابی جامع در سنوات مجاز، بر اساس آیین‌نامه آموزشی و مقررات و مصوبات مربوط، از تحصیل در دانشگاه تهران محروم شده‌اید و لازم است برای تسویه حساب و تحویل اصل کارت دانشجویی خود به اداره آموزش مراجعه نمایید.

2. محرومیت به دلیل عدم تصویب موضوع (دکتری و ارشد):

با سلام، شما به دلیل عدم موفقیت در تصویب موضوع رساله/پایان‌نامه در سنوات مجاز، بر اساس آیین‌نامه آموزشی و مقررات و مصوبات مربوط، از تحصیل در دانشگاه تهران محروم شده‌اید و لازم است برای تسویه حساب و تحویل اصل کارت دانشجویی خود به اداره آموزش مراجعه نمایید.

3. محرومیت به دلیل عدم دفاع (دکتری و ارشد):

باسلام، شما به دلیل عدم موفقیت در دفاع از رساله/پایان‌نامه در سنوات مجاز، بر اساس آیین‌نامه آموزشی و مقررات و مصوبات مربوط، از تحصیل در دانشگاه تهران محروم شده‌اید و لازم است برای تسویه حساب و تحویل اصل کارت دانشجویی خود به اداره آموزش مراجعه نمایید.

4. محرومیت به دلیل عدم ثبت نام (دکتری و ارشد):

باسلام، شما به دلیل عدم ثبت نام در نیمسال .....، بر اساس آیین‌نامه آموزشی و مقررات و مصوبات مربوط، از تحصیل در دانشگاه تهران محروم شده‌اید و لازم است برای تسویه حساب و تحویل اصل کارت دانشجویی خود به اداره آموزش مراجعه نمایید.

 
 

آدرس کوتاه :