مشروح خبر یا مطلب:

فرایند مهمان شدن ...

فرایند مهمان شدن ...


1. فرایند مهمان شدن تک درس (از سایر دانشکده‌ها) به دانشکده مدیریت

توجه:
  • در شریط کرونا با توجه به برگزاری کلاس به صورت مجازی مهمان از دانشگاه‌های دیگر پذیرفته نمی‌شود.
  • به منظور عدم تداخل نقش‌ها و وظایف و انجام صحیح امور اداری لطفا از طریق ایمیل و از کارشناس مربوطه پی‌گیری نمایید. پی‌گیری شما از افراد دیگر تنها موجب تطویل فرآیند اداری و اشتباه و دوباره‌کاری خواهد شد.
  • از مراجعه حضوری و تلفنی خودداری نمایید. طی 24 ساعت کاری به ایمیل‌ها پاسخ داده خواهد شد.
  • برای دریافت پاسخ صحیح نکات ذیل را در هنگام ارسال ایمیل رعایت نمایید.
    • موضوع ایمیل را دقیقا به این صورت تنظیم نمایید: "موضوع/ نام و نام خانوادگی/ شماره دانشجویی"
    • در متن ایمیل درخواست دقیق و مختصر بنویسید.
 
مراحل کار:
1. دانشجو: دریافت معرفی‌نامه و موافقت رسمی از دانشگاه مبدا
2. دانشجو:  ارائه معرفی‌نامه به همراه درخواست کتبی دانشجو به معاونت آموزشی دانشکده مدیری
3. دانشجو: . در صورت تایید، ارائه مدارک به واحد حسابداری و پرداخت فیش
4. دانشجو: ارائه همه مدارک ( معرفی‌نامه دانشگاه مبدا، درخواست دانشجو با موافقت معاونت آموزشی و فیش واریزی با تایید واحد حسابداری) به کارشناس رشته و دریافت رسید
5. کارشناس آموزش: مکاتبه دانشکده فقط با دانشکده/پردیس‌های دانشگاه تهران (با سایر دانشگاه‌ها مکاتبه انجام نمی‌شود)
6. کارشناس آموزش: اضافه شدن نام دانشجو در لیست کلاس و شرکت دانشجو در کلاس و امتحان
7. استاد: اعلام نمره توسط استاد به کارشناس
8. کارشناس آموزش: اعلام نمره، طی نامه رسمی به دانشگاه مبدا
 
 
2. فرایند مهمان شدن تک درس از دانشکده مدیریت (به سایر دانشکده‌ها)
 
نکات مهم:
1. مهمان شدن از دانشکده مدیریت در مقطع دکتری امکان‌پذیر نیست.
2. اگر دانشجو در دانشکده‌/پردیس‌های دانشگاه تهران مهمان شود، حداقل نمره مورد قبول 12 می باشد
3. اگر دانشجو در دانشگاه‌های دیگر مهمان شود، حداقل نمره قابل قبول 14 می‌باشد.
فرآیند اداری:
1. دانشجو: درخواست به مدیر گروه
2. دانشجو: در صورت تایید درخواست توسط مدیر گروه مراجعه به کارشناس رشته و ارائه برگه موافقت مدیر گروه
3. کارشناس: ارسال درخوسات از طریق سامانه اتوماسیون ادای برای تایید معاون آموزشی
4. دانشجو: در صورت تایید معاونت آموزشی، دریافت اصل معرفی نامه از دبیرخانه 
 
 
3. فرآیند مهمان شدن و انتقالی در یک ترم یا بیشتر
 
1. مهمان شدن و انتقالی در یک ترم یا بیشتر فقط در مقطع کارشناسی قابل انجام است.
2. دانشجوی کارشناسی فقط در صورتی‌که در شرف فارغ‌التحصیلی باشد، می‌تواند با رعایت شرایط ذیل تا 8 واحد را در دانشگاه/ دانشکده دیگری مهمان شود. 
2.1. عدم ارائه درس در دانشکده
2.2. عدم تلاقی درس با سایر دروس دانشجو
2.3. موافقت مدیر گروه
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شرایط میهمانی و انتقال متقاضیان دارای شرایط خاص را اعلام می نماید. متقاضیان باید پس از اطلاع از اطلاعیه وزارت علوم برای ثبت نام به سامانه سجاد (https://portal.saorg.ir) مراجعه نمایند.
 
 
 
آدرس کوتاه :