مشروح خبر یا مطلب:

فرایند شماره 03- چاپ و توزیع رساله/پایان نامه (ارشد و دکتری)

فرایند شماره 03- چاپ و توزیع رساله/پایان نامه (ارشد و دکتری)


فرآیند چاپ رساله/پایان نامه:

برای کسب اطلاعات دقیق چاپ رساله/پایان‌نامه می‌توانید به واحد چاپ و تکثیر دانشکده (شماره تماس: 61117695) مراجعه نمایید. رنگ جلد رساله دکتری سرمه‌ای و پایان نامه ارشد زرشکی است و برخی نکات در مورد چاپ آن به شرح زیر است:

چیدمان صفحات

نمونه روشهای شماره‌دهی صفحه‌ها

روش 1

روش 2

روش 3

بسم الله

الف

الف

یک

عنوان

ب

ب

دو

گواهی دفاع (از کارشناس رشته دریافت شود)

ج

پ

سه

برگه تعهد اصالت اثر (لینک دانلود: فرم شماره 6)

د

ت

چهار

تقدیر و تشکر (اختیاری)

ه

ث

پنج

چکیده

و

ج

شش

فهرست

ز

چ

هفت

مقدمه

1

1

1

متن اصلی

.

.

.

آخرین صفحه مطالب

2

.

.

.

100

2

.

.

.

100

2

.

.

.

100

چکیده لاتین

101

101

101

عنوان لاتین

102

102

102

 

آدرس کوتاه :