مشروح خبر یا مطلب:

فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی دانشجویان سایر دانشکده/پردیس‌های دانشگاه تهران

فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی دانشجویان سایر دانشکده/پردیس‌های دانشگاه تهران


به فیلم راهنما توجه فرمایید.

برای تمام صفحه شدن فیلم بر روی دکمه مربع شکل (گوشه سمت راست پایین) کلیک کنید

برای دانلود فیلم اینجا کلیک کنید

آدرس کوتاه :