مشروح خبر یا مطلب:

فرآیند درخواست فرصت مطاعاتی (مخصوص دانشجویان)

فرآیند درخواست فرصت مطاعاتی (مخصوص دانشجویان)


 

مسؤول

 فرایند

1  دانشجو   مطالعه شیوه نامه آئین نامه فرصت مطالعاتی (لینک)
2  دانشجو  دفاع از موضوع پروپوزال در مقطع دکتری و تصویب موضوع پایان نامه در مقطع ارشد. (تا پایان نیمسال مجاز)
3  دانشجو  درخواست دانشجو برای طرح درخواست فرصت مطالعاتی در گروه و معاونت بین قبل از پایان ترم ششم دکتری. (مستندات لازم: حکم دفاع از پروپوزال)
4 کارشناس آموزش  طرح درخواست دانشجو در جلسه گروه
5 دانشجو  درخواست طرح فرصت مطالعاتی در شورای بین الملل دانشکده. (مستندات، نمره زبان، ارزیابی جامع، حکم پروپوزال و مصوبه گروه)
6 کارشناس امور بین‌الملل دانشکده  طرح درخواست در شورای بین الملل دانشکده و ارسال اصل مدارک ( عکس، کارت ملی، پاسپورت و فرم‌های مربوطه) به معاونت امور بین الملل دانشگاه
7 معاونت امور بین الملل دانشگاه  اخذ تعهد محضری از دانشجو و تصویب درخواست دانشجو برای اعزام به فرصت مطالعاتی و اعلام به اداره کل آموزش دانشگاه
8 اداره کل آموزش دانشگاه  صدور مجوز به آموزش دانشکده برای ایجاد سرترم فرصت مطالعاتی
9 کارشناس آموزش  ایجاد سرترم فرصت مطالعاتی
10 دانشجو  ارائه پاسپورت با ورود و خروج ثبت شده، گزارش کار فرصت مطالعاتی و بلیط به روابط بین الملل دانشکد، پس از بازگشت از فرصت مطالعاتی

 


 

آدرس کوتاه :