مشروح خبر یا مطلب:

فرایند تصویب موضوع پروپوزال

فرایند تصویب موضوع پروپوزال


نکات مهم مرتبط با فرایند:

1. اطلاع از مفاد آئیننامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب: دانشجو بایستی این آیین‌نامه را دریافت، مطالعه و مراحل تدوین پروپوزال تا دفاع نهایی را مطابق با آن انجام دهد. 

2. طبق ماده 7 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری سنوات مجاز به تصویب موضوع پروپوزال دکتری، نیمسال چهارم تا ششم و سنوات مجاز به تصویب موضوع پروپوزال کارشناسی ارشد نیمسال سوم می‌باشد.

3. در صورت عدم موفقیت دانشجو به دفاع در سنوات مجاز، محروم از تحصیل خواهد شد و تنها در صورت تایید استاد راهنما، مدیر گروه، شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و کمیسیون موارد خاص دانشگاه طبق (لینک فرایند درخواست تمدید سنوات) می تواند ادامه تحصیل دهد.

4. در صورت نیاز به ارتباط با کارشناس آموزش، برای دریافت پاسخ صحیح و انجام به موقع امور آموزشی فقط از طریق ایمیل با کارشناس مربوطه در ارتباط باشید و از مراجعه حضوری و تلفنی خودداری نمایید. در کمتر از 24 ساعت کاری به ایمیل‌ها پاسخ داده خواهد شد. (لینک ایمیل و سایر مشخصات کارشناسان آموزش)

 

فرایند تصویب:

1. دانشجو :

دریافت و تکمیل فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال) تحقیق کمی یا فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال) تحقیق کیفی از سایت دانشکده. 

دانشجویانی که بنا به ضرورت تحقیق از روش‌های ترکیبی یا آمیخته (Mixed Methods) برای انجام پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری استفاده می‌کنند با توجه به نقش و اهمیت ویژه بخش کمی یا کیفی تحقیق و همچنین ترتیب مراحل کمی و کیفی تحقیق، می‌توانند یکی از فرم‌های پروپوزال کمی یا کیفی را حسب مورد به عنوان مبنا در نظر گرفته و موارد اصلاحی ضروری برای انطباق با نیازمندی‌های روشی تحقیق پیشنهادی را در آن اعمال نمایند.

 
2. دانشجو:

درخواست تصویب موضوع پروپوزال در پیشخوان خدمت با توجه به فیلم راهنما زیر.

 

 

3. کارشناس:
          بررسی درخواست، تایید و ارجاع به استاد راهنما یا عدم تایید و ارجاع به دانشجو.

4. استاد راهنما:
          بررسی درخواست و تایید یا عدم تایید و ارسال به کارشناس.

 

دانلود فایلهای پروپوزال

پروپوزال کمی

لینک دانلود: فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال) کمی (برای مقاطع ارشد و دکترا)     فایل Word

لینک دانلود: فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال) کمی (برای مقاطع ارشد و دکترا)     فایل PDF 

 

پروپوزال کیفی

لینک دانلود: فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال) کیفی (برای مقاطع ارشد و دکترا)     فایل Word

لینک دانلود: فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال) کیفی (برای مقاطع ارشد و دکترا)     فایل PDF 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :