مشروح خبر یا مطلب:

فتحی- ابوالقاسم

فتحی- ابوالقاسم


{name=name, data=ابوالقاسم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  فتحی
 نام:  ابوالقاسم
 سمت:  خدمات
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  
آدرس کوتاه :