مشروح خبر یا مطلب:

فاضلی_ زهرا

فاضلی_ زهرا


{name=name, data=زهرا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  فاضلی
 نام:  زهرا
 سمت:  کارشناس مسؤول پژوهشهای کاربردی
 تحصیلات:  کارشناسی- علوم تربیتی
 تلفن:  61117736
 ایمیل:  zfazeli@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی- ضلع شرقی (چپ) نیم طبقه بالا- 112
آدرس کوتاه :