مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

غلامی- علیرضا

{name=name, data=علیرضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  غلامی
 نام:  علیرضا
 سمت:  رئیس امور دانشجویی
 تحصیلات:  کارشناسی- روانشناسی بالینی
 تلفن:  61117659
 ایمیل:  alirezagholami@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان شمالی- نیم طبقه بالا- اتاق 101