مشروح خبر یا مطلب:

عناوین تحقیقاتی مورد حمایت مالی توسط دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور

عناوین تحقیقاتی مورد حمایت مالی توسط دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور


نامه واصله از مدیرکل محترم دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور مبنی بر ابلاغ مبلغ جدید حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و هم چنین ۱۷۹ اولویت مربوط به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله دکتری مرتبط با عرضه و کاهش تقاضای مواد مخدر (سال ۱۴۰۰) :

لینک دانلود متن نامه

لینک دانلود عناوین اعلام شده مورد حمایت

لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به اطلاع کلیه اساتید محترم و دانشجویان گرامی مقاطع تحصیلات تکمیلی رسانده شود.

شایان ذکر است فایل اولویت ها در سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر به نشانی www.dchq.ir قابل دسترسی می باشد.

 

 

آدرس کوتاه :