مشروح خبر یا مطلب:

عناوین اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ساتع

عناوین اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ساتع


متن نامه به شرح ذیل است:

با سلام و احترام؛

عناوین اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ساتع در حوزه فنی، شیمی و مهندسی شیمی، اقتصاد، روانشناسی، علوم اجتماعی و رفتاری، مدیریت و تربیت بدنی به شرح ذیل تقدیم حضور می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع‌رسانی شایسته و سریع به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در خصوص ارائه پروپوزال در سامانه با در نظر گرفتن مهلت ارسال صورت پذیرد. علاقمندان می‌توانند جهت اخذ اطلاعات تکمیلی به بخش فهرست طرح‌ها به آدرس http://sate.atf.gov.ir مراجعه فرمایند.

 

لیست عناوین جدید تحقیقاتی فعال در سامانه ساتع:

 • توانمندسازی نیروی انسانی به منظور ارتقا امنیت سایبری شرکت پالایش گاز پارسیان (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • تجزیه و تحلیل راه حل‌های نوین ارتباطی و کاربرد آنها در صنایع نفت و گاز (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی مجوزهای انجام کار در پالایشگاه گاز پارسیان (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • مدلسازی، مطالعه و ارائه نتایج جهت جایگزینی بستر سیلیکاژل برج‌های نم زدایی با مولکولار سیو و اکتیویتد آلومینا (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • استفاده از روش‌های مناسب جداسازی جهت بالابردن ارزش حرارتی گاز طبیعی (فرایندهای تبریدی، جذب سطحی، غشا (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی فنی و اقتصادی بکار گیری نانو پوشش‌های عایق حرارتی در واحدهای عملیاتی (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ساخت نانو جاذب های مورد نیاز در فرآورش گاز مانند نم زدایی (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی وشبیه سازی فیلترهای ورودی وخروجی موجود در واحدهای نم زدایی وامکان استفاده از تکنولوژی‌های نوین به منظور افزایش راندمان (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • مطالعات امکان سنجی بازیافت جاذب های مورد استفاده در شرکت پالایش گاز پارسیان (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • امکان سنجی استفاده از تکنولوژی‌های نوین در نمک زدایی از میعانات گازی پالایشگاه گاز پارسیان (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی عوامل تخریب بسترهای غربال‌های مولکولی (پودر شدن وکلوخه شدن) در واحدهای نم زدایی گاز طبیعی پالایشگاه گاز پارسیان (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • تدوین و اتصال بانک اطلاعاتی جهت شبیه سازی فرایندهای نمزدایی و مرکاپتان زدایی به نرم افزار (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی عملکرد جاذبه‌ای زئولیتی جدید سنتز شده برای جداسازی مرکاپتان H2S وCO2 رطوبت ازگاز طبیعی در شرایط عملیاتی پالایشگاه گاز پارسیان (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • مدلسازی استفاده از دو یا چند جاذب در طول یک برج جذب و بررسی راندمان جذب ( بررسی خواص جاذبهایMOFو مقایسه آن با جاذبه‌ای تجاری در جذب رطوبت از گاز طبیعی )(پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه برق پالایشگاه پارسیان با حضور منابع تولید پراکنده به ویژه دیزل ژنراتورها (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • جایابی بهینه بانک‌های خازنی در شبکه برق پالایشگاه با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • - بررسی تأثیر بارهای الکتریکی پالایشگاه بر کیفیت توان با تاکید به پارامتر هارمونیک و توجه ویژه در شرایط گذرا (پایان نامه (، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • مطالعه و بهینه سازی فرآیند جداسازی در لخته گیرها و ظروف جداکننده واحدهای تثبیت به منظور کاهش مقدار آب در محصول تولیدی مطالعه موردی پارسیان ۲(پ ایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی و بکارگیری ترکیبات نانو در خنثی سازی پسماندهای حاوی ترکیبات مرکاپتانی (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • امکان سنجی ایجاد ساختار پایه و قابل اطمینان اینترنت اشیا (IOT) در شرکت پالایش گاز پارسیان (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی افزایش راندمان، کارآیی، محافظت و نگه داری شبکه‌های نوری در بخش زیرساختهای ارتباطی (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • تجزیه و تحلیل علل شکست dampening plate های مرحله اول کمپرسورهای اورهد (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • امکان سنجی تزریق ماده ضد خوردگی (Inhibitor) در ورودی کولرهای هوایی و انتخاب ماده بهینه به همراه آنالیز و بررسی عملکرد آن بر میزان نرخ خوردگی تیوب های کولرهای هوایی (پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی و رتبه بندی چالش‌های موجود در حوزه مدیریت امنیت ICT در شرکت پالایش گاز پارسیان(پایان نامه)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷

 

لیست عناوین اطلاع رسانی شده در گذشته و دارای مهلت ارسال پروپوزال:

 • بررسی و شبیه سازی راندمان جداسازی Slug واحد ۴۰۰ و ارائه راه کارهای جهت ارتقا راندمان جداسازی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی فنی و اقتصادی راه کارهای جایگزین جهت تنظیم نقطه شبنم هیدروکربنی در پارسیان ۱، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی فنی و اقتصادی فرآیندهای هیبریدی جهت کاهش میزان آب ورودی به بسترهای جذب پارسیان ۱، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی جامع ارتقا راندمان کوره‌های فرآیندی واحدهای ۴۰۰ و ۵۰۰، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی و شبیه سازی به منظور ارتقا راندمان مبدل‌های احیا در واحدهای ۴۰۰ و ۵۰۰، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش ظرفیت جذب جاذبه‌ای مورد استفاده در نم زدایی از گاز طبیعی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارائه الگویی به منظور شناسایی مؤلفه‌های نوآوری فناورانه در صنایع پالایش گاز ایران، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی الگوی مدیریت زنجیره تأمین تاب آور در صنایع پالایش گاز ایران، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارائه الگویی به منظور کاهش رفتارهای ناایمن با استفاده از تکنیک‌های ایمنی مبتنی بر رفتار BBS ، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارائه الگویی به منظور تقویت فرهنگ HSE در سازمان ، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی الگوی نظام سلامت کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی الگوی مدیریت استعداد در سازمان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • سنجش و تحلیل میزان سرمایه اجتماعی در شرکت، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی بوروکراسی سازمانی در شرکت بر مبنای دیدگاه‌های جابجایی هدف، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی الگوی توسعه شایستگی‌های مدیران و سرپرستان در شرکت‌های پالایشی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی، تبیین و اولویت بندی عوامل ریسک مالی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناخت چالشهای پیش روی مسؤولیت اجتماعی شرکت و راهکارهای مرتبط با آن، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی عوامل مؤثر بر اختلالات اسکلتی و عضلانی کارکنان ارائه راهکار، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی و رتبه بندی موانع یادگیری سازمانی در شرکت پالایش گاز پارسیان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر چابکی سازمان،، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی اجرای نظام مشارکت و پیشنهادات، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • تأثیر جو شاد سازمان بر عملکرد کارکنان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی سلامت اداری و سازمانی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی نظام جبران خدمات، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی اثرات ترکیبی صدا و ارتعاش بر وضعیت سلامتی رانندگان ماشین‌های صنعتی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی روشنایی در محیط کار و بررسی تأثیر آن در بهره وری نیروی کار و وقوع حوادث، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی مواجهه با گرما / سرمای ناشی از عملیات ومحیط وخطر گرمازدگی در کارکنان واعمال روش‌های کنترلی مناسب برای محافظت افراد با در نظر گرفتن علائم حیاتی (دمای بدن-نبض وفشار خون)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی اثرات گرمای محیط کار در بهره وری کارگران واحدهای عملیاتی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی ریسک‌های بهداشت حرفه‌ای مواجهه با عوامل شیمیایی و آلاینده‌های محیط کار وارتباط آن با نتایج پایش های بیولوژیکی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی با استفاده از روش‌های مناسب ارزیابی پوسچر در کارکنان عملیاتی واجرای روش‌های کنترلی برای بهبود پوسچرهای کاری وایستگاه های کاری، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • انتخاب مناسب‌ترین روش ارزیابی پوسچر برای کارکنان عملیاتی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • انتخاب مناسب‌ترین روش ارزیابی پوسچر برای کارکنان اداری، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی محیط‌های کاراداری (شرکت پالایش گاز پارسیان) براساس اصول ارگونومی و بهداشت حرفه‌ای، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی یکی از محیط‌های کار عملیاتی (شرکت پالایش گاز پارسیان) براساس اصول ارگونومی و بهداشت حرفه‌ای، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی و استقرار سیستم ارگونومی مشارکتی، تأثیر برروند بهبود کیفیت وبهره وری سازمان و مقایسه آن با ارگونومی سنتی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی توانایی کار جسمی (P.W.C) در کارکنان وارایه روش‌های عملی و کاربردی جهت انتخاب مناسب برای کارهای فیزیکی، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • انتخاب و معرفی سیستم مدیریتی محیط زیست کارآ و مناسب در شرکت پالایش گاز پارسیان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی چگونگی استفاده از فناوری‌های نوین سازگار با محیط زیست در شرکت پالایش گاز پارسیان (پژوهشی-کاربردی)، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • مطالعه و بررسی روش‌های مختلف ارزیابی اثرات اثرات زیست محیطی در احداث شرکت پالایش گاز ایران، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • مطالعه وبررسی روش‌های مختلف ارزیابی ریسک زیست محیطی در بخش‌های مختلف پالایش شرکت پالایش گاز پارسیان، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی و مطالعه نوبتکاری و اثرات مخرب آن در کوتاه مدت و بلند مدت بر پرسنل پالایشگاه پارسیان و ارائه راهکارهای عملی جهت کاهش مضرات بر سلامتی پرسنل.، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، شرکت پالایش گاز پارسیان، ۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
آدرس کوتاه :