مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

علیپور یگانه- مریم

{name=name, data=مریم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  علیپور یگانه
 نام:  مریم
 سمت:  رئیس امور اداری و پرسنلی
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117752
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان امام رضا- طبقه همکف- اتاق اول (سمت چپ)