مشروح خبر یا مطلب:

عدم سرویس دهی اداره آموزش به دانشجویان و اساتید گرامی در روزهای چهارشنبه از ساعت ده صبح به بعد

عدم سرویس دهی اداره آموزش به دانشجویان و اساتید گرامی در روزهای چهارشنبه از ساعت ده صبح به بعد


به اطلاع دانشجویان و اساتید گرامی‌ می‌رساند:

به منظور به روزرسانی سامانه جامع آموزش، برگزاری جلسات هفتگی، بررسی و بهبود فرایندهای اداری و انتقال دانش در واحد آموزش، روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۰ صبح به بعد، از پاسخگویی حضوری معذوریم.

اداره آموزش دانشکده مدیریت

آدرس کوتاه :