مشروح خبر یا مطلب:

طراحی یک مدل پویا در حوزه بازاریابی- عملیاتی جهت بهینه‌سازی سود و چرخه عمر محصول

طراحی یک مدل پویا در حوزه بازاریابی- عملیاتی جهت بهینه‌سازی سود و چرخه عمر محصول


New Page 2

عنوان پایان‌نامه:

 طراحی یک مدل پویا در حوزه بازاریابی- عملیاتی جهت بهینه‌سازی سود و چرخه عمر محصول

 $chekideh.getData()

 نام دانشجو  پگاه  شاهسون
 مقطع تحصیلی و رشته  کارشناسی ارشد -  مدیریت کسب و کار MBA
 استاد راهنمای اول  دکتر حنان عموزاد
 استاد راهنمای دوم  
 استاد راهنمای سوم  
 استاد مشاور اول  دکتر منوچهر انصاری
 استاد مشاور دوم  
 استاد مشاور سوم  
 استاد داور اول  دکتر جلیل حیدری
 استاد داور دوم  دکتر میرا
 استاد داور سوم  
 استاد داور چهارم  
 زمان برگزاری  1397/11/9 ساعت 16    $time.getdata()
 مکان  کلاس 20 - ساختمان جنوبی
آدرس کوتاه :