مشروح خبر یا مطلب:

طراحی چارچوب پس‌نگری بر اساس روشهای آینده‌نگاری (تدوین سناریو) مطالعه موردی: مدیریت منابع آب (بخش کشاورزی ایران)

طراحی چارچوب پس‌نگری بر اساس روشهای آینده‌نگاری (تدوین سناریو) مطالعه موردی: مدیریت منابع آب (بخش کشاورزی ایران)


New Page 2

عنوان پایان‌نامه:

 طراحی چارچوب پس‌نگری بر اساس روشهای آینده‌نگاری (تدوین سناریو) مطالعه موردی: مدیریت منابع آب (بخش کشاورزی ایران)

 $chekideh.getData()

 نام دانشجو  روح اله  نقدی پور
 مقطع تحصیلی و رشته  دکترا تخصصی -  آینده پژوهی
 استاد راهنمای اول  
 استاد راهنمای دوم  
 استاد راهنمای سوم  
 استاد مشاور اول  
 استاد مشاور دوم  
 استاد مشاور سوم  
 استاد داور اول  
 استاد داور دوم  
 استاد داور سوم  $davar-3.getData()
 استاد داور چهارم  $davar-4.getData()
 زمان برگزاری  دوشنبه 1397/8/11    $time.getdata()
 مکان  ساختمان الغدیر- تالار جنبی
آدرس کوتاه :