مشروح خبر یا مطلب:

طراحی الگوی مدیریت تعامل بین نخبگان در مناظره‌های تلوزیونی، مورد مطالعه: انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

طراحی الگوی مدیریت تعامل بین نخبگان در مناظره‌های تلوزیونی، مورد مطالعه: انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران


New Page 2

عنوان پایان‌نامه:

 طراحی الگوی مدیریت تعامل بین نخبگان در مناظره‌های تلوزیونی، مورد مطالعه: انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

 $chekideh.getData()

 نام دانشجو  مهدی  صدقی
 مقطع تحصیلی و رشته  دکترای تخصصی -  مدیریت رسانه
 استاد راهنمای اول  دکتر مجتبی امیری
 استاد راهنمای دوم  
 استاد راهنمای سوم  
 استاد مشاور اول  دکتر علی اکبر فرهنگی
 استاد مشاور دوم  دکتر هادی خانیکی
 استاد مشاور سوم  
 استاد داور اول  دکتر طاهر روشندل
 استاد داور دوم  دکتر سید مهدی شریفی
 استاد داور سوم  دکتر رضا پورحسین
 استاد داور چهارم  دکتر سیدمرتضی موسویان
 زمان برگزاری  سه شنبه 1397/11/9 ساعت 10:30    $time.getdata()
 مکان  کلاس 19 - ساختمان جنوبی
آدرس کوتاه :