مشروح خبر یا مطلب:

صورتجلسه شورا در خصوص مقالات دانشجویان پژوهش محور، ظرفیت کلاس، عدم تشکیل کلاس موازی، الزام حضور دانشجو و استاد در جلسات امتحانی پایانی

صورتجلسه شورا در خصوص مقالات دانشجویان پژوهش محور، ظرفیت کلاس، عدم تشکیل کلاس موازی، الزام حضور دانشجو و استاد در جلسات امتحانی پایانی


احتراماً، به استحضار می رساند، پیرو جلسه مورخ 1398/10/24 شورای آموزشی دانشگاه، مصوبات جلسه مذکور جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ می گردد: 

 

۱- دانشجویان دوره دکتری پژوهش محور با ارائه ۲ مقاله wos می‌توانند دانش آموخته شوند.

۲- ظرفیت معمول کلاس در مقطع کارشناسی ۵۰ نفر و در مقاطع تحصیلات تکمیلی ۲۰ نفر تعیین می‌گردد.

تبصره ۱: اصلاح ضوابط حق التدریس و اعلام فرمول محاسبه ضرایب حق التدریس در سقف تعیین شده و کلاسهای بیش از سقف تعیین شده توسط دفتر ساماندهی و مدیریت دروس عمومی، پایه و مشترک تعیین و متعاقباً اعلام می گردد.

تبصره ۲: تشکیل کلاس های موازی در پردیس / دانشکده‌ها مجاز نمی‌باشد.

۳- مقرر گردید اداره کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه ضمن استعلام از پردیس / دانشکده‌ها در خصوص دروس مقاطع تحصیلات تکمیلی که عنوان و محتوای مشترک دارد، نسبت به یکسان سازی آن نیز اقدام نماید و نتیجه در جلسات آتی شورا ارائه شود. 

۴- حضور دانشجو و استاد در جلسات امتحانات پایانی هر نیمسال الزامی می باشد. 

 

 

آدرس کوتاه :