مشروح خبر یا مطلب:

صادقی- علی

صادقی- علی


{name=name, data=علی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  صادقی
 نام:  علی
 سمت:  نگهداری فضای سبز
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  
آدرس کوتاه :