مشروح خبر یا مطلب:

شیوه نامه‌های مرتبط با نمره

شیوه نامه‌های مرتبط با نمره


 

توجه:

همه شیوه‌نامه‌ها در "آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه تهران" درج شده است. لطفا مطالعه نمایید.

 

1. شیوه نامه اجرایی ثبت نمرات دروس در سامانه جامع دانشگاه:

نکات مهم شیوه‌نامه:

استاد مسوول ثبت نمره در موعد مقرر است و رییس دانشکده مسوول رسیدگی در صورت عدم ثبت نمره توسط استاد است. 

لینک شیوه نامه اجرایی ثبت نمرات دروس در سامانه جامع دانشگاه

2. شیوه نامه تغییر نمره:

لینک دانلود: شیوه نامه تغییر نمره

نکات مهم شیوه‌نامه:

1. درخواست‌دهنده استاد است (نه دانشجو!).

2. استاد نمره را در موعد مقرر ثبت کرده باشد.

3. در فرم تصریح شده اشتباه از جانب استاد بوده است و استاد امضا نماید.

4. کاربرگ تغییر نمره از سوی استاد حداکثر یک ماه پس از ثبت نمره به کارشناس تحویل شود.

فرایند اداری:

1- استاد: دریافت فرم از سایت دانشکده تکمیل و تحویل به کارشناس دانشکده.

2- کارشناس: ارجاع فرم تکمیل شده به همراه کاربرگ کمیسیون موارد خاص به دانشگاه تهران.

3- کمیسیون موارد خاص دانشگاه: اعلام نتیجه به دانشکده (حدودا یک ماه به طول می‏‌انجامد).

4- معاون آموزشی دانشکده: تغییر نمره توسط در سیستم گلستان (در صورت تایید کمیسیون).

 

 

 

آدرس کوتاه :