مشروح خبر یا مطلب:

شیخ‌حسینی- حیدر

شیخ‌حسینی- حیدر


{name=name, data=حیدر, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  شیخ‌حسینی
 نام:  حیدر
 سمت:  نگهداری فضای سبز
 تحصیلات:  
 تلفن:  
 ایمیل:  
 اتاق:  
آدرس کوتاه :