مشروح خبر یا مطلب:

شرکت در دفاعیه های مجازی

شرکت در دفاعیه های مجازی


دانشجویانی که متقاضی دفاع به صورت آنلاین (مجازی) هستند، بایستی با توجه به اطلاعات جدول زیر، زمان دفاعیه خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند که با دفاع دیگری تداخل نداشته باشد

به اطلاع می‌رساند؛ سایر دانشجویان و علاقه‌مندان مجاز هستند در دفاعیه شرکت کنند
راهنمای ورود به اتاق دفاعیه‌های آنلاین (مجازی)

آدرس کوتاه :