مشروح خبر یا مطلب:

شامی زنجانی- مهدی

شامی زنجانی- مهدی


{name=name, data=مهدی, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  شامی زنجانی
 نام:  مهدی
 سمت:  مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات
 تحصیلات:  دکترا - دانشیار
 تلفن:  61117661
 ایمیل:  shamizanjani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان امام رضا- اتاق 509

لینک دسترسی به رزومه استاد

آدرس کوتاه :