مشروح خبر یا مطلب:

سومین دوره جایزه دولت الکترونیک با همکاری دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت)

سومین دوره جایزه دولت الکترونیک با همکاری دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت)


بر اساس دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی به شماره 549875 مورخ 19‏/03‏/1395 مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، سومین دوره جایزه دولت الکترونیک از نیمه دوم سال گذشته با رویکردی جدید و متفاوت، با تولی گری امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور توسط دانشگاه تهران آغاز شده و در حال انجام می باشد.

لینک خبر بر روی سایت ایسنا

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران امیدوار است ضمن بکارگیری توان علمی، نرم افزاری و اجرایی خود، با برگزاری مطلوب این دوره ، موجب تلاش و پویایی هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی  در زمینه توسعه دولت الکترونیک گردیده و نهایتاً مردم نیز در زندگی روزمره خود از مزایای دولت الکترونیک بهره مند شوند.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :