مشروح خبر یا مطلب:

سنجش ترجیحات مصرف‌کننده برای خرید خودروهای برقی در ایران

سنجش ترجیحات مصرف‌کننده برای خرید خودروهای برقی در ایران


New Page 2

عنوان پایان‌نامه:

 سنجش ترجیحات مصرف‌کننده برای خرید خودروهای برقی در ایران

 $chekideh.getData()

 نام دانشجو  فاطمه سادات  جعفری
 مقطع تحصیلی و رشته  کارشناسی ارشد -  مدیریت بازرگانی
 استاد راهنمای اول  دکتر حسنقلی پور
 استاد راهنمای دوم  
 استاد راهنمای سوم  
 استاد مشاور اول  دکتر هاشم آقازاده
 استاد مشاور دوم  
 استاد مشاور سوم  
 استاد داور اول  دکتر محسن نظری
 استاد داور دوم  دکتر سعید عربلوی مقدم
 استاد داور سوم  
 استاد داور چهارم  
 زمان برگزاری  1397/11/7 ساعت 16    $time.getdata()
 مکان  کلاس 301 - ساختمان امام رضا (ع)
آدرس کوتاه :