مشروح خبر یا مطلب:

سمیعی- عصمت

سمیعی- عصمت


{name=name, data=عصمت, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  سمیعی
 نام:  عصمت
 سمت:  کارشناس آموزشهای مجازی
 تحصیلات:  کارشناسی- امور فرهنگی
 تلفن:  61117798
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان شمالی- ضلع شرقی (راست) نیم‌طبقه- اتاق اول