مشروح خبر یا مطلب:

سامانه سپاری درخواست انجام فعالیت های پژوهشی حضوری دانشجویان دکتری

سامانه سپاری درخواست انجام فعالیت های پژوهشی حضوری دانشجویان دکتری


این خبر منقضی شد

تذکر مهم:

فقط دانشجویان دکتری که در مرحله پژوهش قراردارند و پروپوزال آنها به تصویب رسیده با ثبت درخواست درسامانه می توانند از این  امکان استفاده نمایند.

     برای دیدن اصل بر روی وب‌سایت معاونت آموزشی دانشگاه، اینجا کلیک کنید

 

 

آدرس کوتاه :