مشروح خبر یا مطلب:

روحانیان- ستاتیرا

روحانیان- ستاتیرا


{name=name, data=ستاتیرا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  روحانیان
 نام:  ستاتیرا
 سمت:  کارشناس امور تربیت بدنی
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117608
 ایمیل:  
 اتاق:  سالن سرپوشیده ورزشی
آدرس کوتاه :