مشروح خبر یا مطلب:

رضازاده- ملیحه

رضازاده- ملیحه


{name=name, data=ملیحه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  رضازاده
 نام:  ملیحه
 سمت:  کارشناس دبیرخانه
 تحصیلات:  کارشناسی - رایانه
 تلفن:  61117638
 ایمیل:  rezazadeh_m@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان امام رضا- همکف- اتاق 3 (سمت راست)
آدرس کوتاه :