مشروح خبر یا مطلب:

راهنمای تسویه حساب دانشجویان کارشناسی، ارشد و دکترا با کتابخانه

راهنمای تسویه حساب دانشجویان کارشناسی، ارشد و دکترا با کتابخانه


نخست؛

چنانچه کتاب امانی در اختیار دارید بایستی آنرا در ساعات و روزهای اداری به همکاران کتابخانه تحویل نمایید (و چنانچه در طول دوران تحصیل، بدهی دیرکرد داشته باشید به شما اطلاع داده خواهد شد که نسبت به  پرداخت آن اقدام نمایید).
 

مراحل تسویه با کتابخانه

 

کارشناسی

تسویه حساب با دانشکده:
شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی خود را به آدرس mnglib@ut.ac.ir  ارسال نمایید تا تسویه حساب انجام شود.
 
تسویه حساب با دانشگاه:
(پس از تسویه حساب با دانشکده) شماره دانشجویی و نام خانوادگی خود را به شماره همراه ۰۹۰۱۰۹۴۵۵۱۰ ارسال نموده و با کتابخانه مرکزی تسویه کنید.
 
 
کارشناسی ارشد و دکتری
 
تسویه حساب با دانشکده:
فایل پایان نامه خویش را به آدرس mnglib@ut.ac.ir ارسال؛ تا کارشناس مربوطه نسبت بررسی فایل های ارسالی و انجام امور تسویه اقدام نموده ونتیجه را از طریق همان ایمیل برایتان ارسال نماید. 
اطلاعات ارسالی در ایمیل شامل موارد زیر خواهد بود:
 • نام و نام خانوادگی؛
 • شماره دانشجوئی؛
 • شماره تماس ضروری،
 • تاریخ دفاع؛ 
• فایلهای کامل Word و PDF پایان‌نامه/ رساله، و نیز فایلهای پانزده صفحه اول  آنها به صورت جداگانه؛ وهرکدام با حجمی کمتر از 4 مگابایت.
  (لازم به ذکر است فایل  متن کامل باید شامل صفحه عنوان؛ به فارسی و انگلیسی+ گواهی دفاع+ چکیده‌های فارسی و انگلیسی باشد)
 
تسویه حساب با دانشگاه: 
پس از تسویه با کتابخانه دانشکده دو فایل متن کامل پایان نامه را  با فرمت word و  pdf به آدرس ایمیل cthesis.lib@ut.ac.ir  ارسال نمایند و در صورتی که بدهی به کتابخانه مرکزی نداشته باشند، تسویه آنها در سامانه گلستان ثبت خواهد شد و می توانند برای اطلاع از ثبت تسویه، به سامانه گلستان مراجعه نمایند.
 
 
 
 
آدرس کوتاه :