مشروح خبر یا مطلب:

راهنمای بارگذاری فرم شماره 2

راهنمای بارگذاری فرم شماره 2


به هنگام بارگذاری اطلاعات خود بر روی سامانه جامع آموزش دانشگاه (گلستان) با موارد ذیل برخورد خواهید نمود

 

در ردیف شماره 3، فرم خام اطلاعات فردی و علمی داوطلبین قرارداده شده است که اگر بر روی کلمه انتخاب کلیک کنید، فرم خام دانلود می‌شود.

مهم:

از آنجا که اطلاعات مورد نیاز دانشکده مدیریت تفاوتهایی با این فرم دارد و موارد خاصی به آن افزوده شده است، لذا بر روی کلمه انتخاب کلیک نکنید و فایل را دانلود نکنید.

 

فرم شماره 2 که بر روی وب‌سایت دانشکده قرار گرفته است را پر نمایید و بر روی لینک مقابل کلمه انتخاب کلیک کنید و فرم شماره 2 را بارگزاری نمایید.

 

 

آدرس کوتاه :