مشروح خبر یا مطلب:

دکتری: ارائه الگویی برای تقویت روابط بین اعضای "شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری" (مطالعه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو) - ۱۶ بهمن ماه

دکتری: ارائه الگویی برای تقویت روابط بین اعضای "شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری" (مطالعه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو) - ۱۶ بهمن ماه


عنوان رساله/پایان نامه

ارائه الگویی برای تقویت روابط بین اعضای "شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری"  (مطالعه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو)

نام دانشجو

حامد مزارعی

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

سیاستگذاری علم و فناوری

استاد راهنمای اول

دکتر فاطمه ثقفی

استاد راهنمای دوم

دکتر محمد خوانساری

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر حنانه محمدی کنگرانی

استاد مشاور دوم

دکتر رضا اسدی‌فرد

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر محمد حسن‌زاده

استاد داور دوم

دکتر علیرضا نوروزی

استاد داور سوم

دکتر احمد جعفرنژاد

استاد داور چهارم

دکتر مهدی محمدی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

چهارشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

16/11/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

10

مکان (ساختمان و کلاس)

امام رضا، 301

چکیده رساله/پایان‌نامه

تاکنون مطالعات متعددی درزمینه روابط بین اعضای شبکه­ها صورت گرفته است اما خلأهایی از قبیل عدم توجه کافی به بازیگران دولتی و روابط غیررسمی در این مطالعات دیده می‌شود. این تحقیق به دنبال ارائه الگویی برای تقویت روابط بین اعضای شبکه‌های همکاری علم و فناوری مبتنی بر نظریه سرمایه اجتماعی در ایران است به طوری که نوع روابط (رسمی و غیررسمی) بین اعضای شبکه و دولتی و خصوصی اعضای شبکه نیز لحاظ شود. جامعه تحقیق حاضر شامل اعضای شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و روش تحقیق مطالعه موردی است. در مطالعه موردی از طریق مصاحبه با مدیران شبکه و زیرمجموعه آن‌ها وضعیت فعلی روابط شناسایی و با فن تحلیل شبکه­های اجتماعی بررسی شد. در گام بعدی عوامل مؤثر بر شکل­گیری روابط همکاری موجود با استفاده از مصاحبه و مطالعه اسناد استخراج و با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری در ترکیب­های سه­گانه خصوصی-خصوصی، خصوصی-دولتی و دولتی-دولتی اولویت­بندی و مقایسه می­گردد. در گام بعد نقاط ضعف و قوت شبکه فعلی احصاء شده و ساختار تقویت شده روابط بین اعضای شبکه مورد مطالعه بر اساس نتایج گام پیش ارائه می­گردد. درنهایت الگوی به‌دست‌آمده از طریق پنل خبرگان اعتبارسنجی شده و پیشنهاد‌هایی برای تقویت روابط بین اعضای شبکه­های همکاری علم و فناوری ارائه می­شود. نتایج تحقیق نشان می­دهد عوامل برنامه­ها و سیاست‌های مدیریت شبکه، تجربه روابط پیشین و مدت زمان عضویت سه عامل ریشه­ای در ترکیبات مختلف دولتی- دولتی، خصوصی- دولتی و خصوصی- خصوصی هستند. همچنین عامل برنامه­ها و سیاست­های اعضای شبکه نیز در ترکیب دولتی- دولتی عاملی ریشه­ای و تاثیرگذار است.

 

آدرس کوتاه :