مشروح خبر یا مطلب:

دکترا: مطالعه مکانیسم اثر ابعاد ریسک سیستمی بخش مالی بر اقتصاد کلان با استفاده از علیت گرنجری در کوانتایل

دکترا: مطالعه مکانیسم اثر ابعاد ریسک سیستمی بخش مالی بر اقتصاد کلان با استفاده از علیت گرنجری در کوانتایل


عنوان رساله/پایان نامه

مطالعه مکانیسم اثر ابعاد ریسک سیستمی بخش مالی بر اقتصاد کلان با استفاده از علیت گرنجری در کوانتایل

نام دانشجو

مصطفی سراج

مقطع تحصیلی

دکتری (PhD)

رشته تحصیلی

مالی/ مهندسی مالی

استاد راهنمای اول

دکتر رضا تهرانی

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر سعید فلاح­پور

استاد مشاور دوم

دکتر علی فروش باستانی

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر سعید باجلان

استاد داور دوم

دکتر وحید محمودی

استاد داور سوم

دکتر محمداسماعیل فدایی­نژاد

استاد داور چهارم

دکتر عزت­الله اصغری­زاده

روز دفاع

چهارشنبه

تاریخ دفاع

13/9/1398

ساعت دفاع

ساعت 14

مکان (ساختمان و کلاس)

کلاس 301 ساختمان امام رضا (ع)

چکیده رساله/پایان‌نامه

رفتار جمعی نهادهای مالی و یا نحوه مواجهه آنها با شوک­ها و نوسانات بازارهای مالی می­تواند باعث تشدید اثر شوک اولیه شده و آسیب بزرگتر به کل بخش مالی و در نتیجه بخش واقعی اقتصاد وارد شود. ریسک وقوع چنین زیان­های همه­گیری، تحت عنوان ریسک سیستمی مورد توجه قرار گرفته است. ریسک سیستمی سه منشا اصلی دارد: 1) استرس بازارها، 2) آسیبپذیری سیستم مالی، 3) شرایط تشدید. مطالعات تجربی نسبتا کمی در زمینه مکانیسم اثرگذاری ریسک سیستمی بر اقتصاد کلان صورت­گرفته است و برای سیاستگذاری اثربخش، روشن شدن ابعاد آن ضرورت دارد.

در این پژوهش ابعاد مختلف ریسک سیستمی اعم از کسری سرمایه در مواجهه با ریسک سیستمی، سرایت در شبکه بانکی، عدم نقدشوندگی بازار دارایی­ها و استرس بازار ارز و سرمایه در اقتصاد ایران اندازه­گیری شده است و رابطه بین تغییرات شاخصهای کلان اقتصادی با تغییرات شاخص­های ریسک سیستمی با استفاده از مدل علیت گرنجری و همچنین علیت گرنجری در کوانتایل با هدف مطالعه ناهمگنی رابطه علیت در شوک­های مثبت یا منفی، ارزیابی شد. همچنین در این پژوهش شاخص­های ترکیبی ریسک سیستمی جدید و ساده­ای پیشنهاد شده است که هم آسیب پذیری سیستم مالی و هم استرس بازار را شامل می­شود.

بین ریسک سیستمی بخش مالی و تولید ناخالص داخلی تا افق زمانی 12 ماه به طور معناداری رابطه منفی وجود دارد. ارزش افزوده بخش ساختمان، بخش مالی و بخش صنعت، بیشترین تاثیرپذیری را از تغییرات ریسک سیستمی بخش بانکی دارند. همچنین کلیه اجزای تولید ناخالص داخلی تحت تاثیر تغییرات ریسک سیستمی قرار دارند اما در خصوص جزء سرمایهگذاری ثابت، این رابطه قوی­تر و ماندگارتر است. در افق زمانی بلندمدت (10-12 ماهه) شاخص SRISK در کوانتایل­های مختلف رابطه منفی همگن و متقارنی با رشد اقتصادی دارد. شاخص متقاطع  می­تواند قدرت پیش­بینی رابطه را تا حد قابل توجهی افزایش دهد. در شرایط رشد عدم نقدشوندگی بازار، اثر منفی کسری سرمایه بانک­ها بر رشد اقتصادی بیش از دو برابر اثر قوی‎تری پیدا می­کند. انتظار می­رود با تجربه شوک­های منفی SRISK رشد اقتصادی تقویت شود اما رشد شاخص سرایت (DCI) این اثرگذاری را تضعیف می­کند. شاخص DCI صرفا در کوانتایل­های پایینی رابطه منفی با رشد اقتصادی دارد و با وقوع تغییرات منفی شدید در DCI میتوان افزایش در رشد اقتصادی را انتظار داشت. در شرایطی که عدم نقدشوندگی بازار دارایی­ها (AIM) به شدت بالا ­رود (شوک­های مثبت)، اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. این رابطه تنها در صورتی که استرس بازار ارز رشد کرده باشد، نمود می­یابد. در صورت وقوع کاهش شدید در استرس بازار ارز، آثار مثبت بر رشد اقتصادی تا افق زمانی 7 ماهه خود را نشان خواهد داد. تغییرات شدید مثبت (شوکهای مثبت) استرس بازار سرمایه قدرت پیش‎بینی‎کنندگی مناسبی از تغییرات منفی رشد اقتصادی غیرنفتی دارد و این اثر هم در کوتاه­مدت و هم در بلندمدت (افق زمانی 12 ماهه) قابل تائید است.

افزایش ریسک سیستمی علاوه بر وقوع احتمال بحران مالی، آثار نامطلوب بلندمدتی بر عملکرد اقتصاد کلان و سرمایه‎گذاری دارد. سیاست­گذار می­بایست به منظور انجام اقدامات به موقع برای کاهش آثار نامطلوب ریسک سیستمی، شاخص­های ریسک سیستمی و برهم­کنش بین­آنها را پایش کند. 

 

آدرس کوتاه :