مشروح خبر یا مطلب:

دکترا- قیمت گذاری محصولات بیمه ای با استفاده از روش نسبت انحراف بالقوه از میانگین در بازار رقابت کامل، انحصار کامل و شبه رقابتی: مثال موردی بیمه درمان تکمیلی

دکترا- قیمت گذاری محصولات بیمه ای با استفاده از روش نسبت انحراف بالقوه از میانگین در بازار رقابت کامل، انحصار کامل و شبه رقابتی: مثال موردی بیمه درمان تکمیلی


عنوان رساله/پایان نامه

قیمت گذاری محصولات بیمه ای با استفاده از روش نسبت انحراف بالقوه از میانگین در بازار رقابت کامل، انحصار کامل و شبه رقابتی: مثال موردی بیمه درمان تکمیلی

نام دانشجو

نیما پازوکی

مقطع تحصیلی

دکترای تخصصی

رشته تحصیلی

مالی - بیمه

استاد راهنمای اول

دکتر شیرکوند

استاد راهنمای دوم

دکتر مهدوی کلیشمی

استاد راهنمای سوم

-

استاد مشاور اول

دکتر عباسیان

استاد مشاور دوم

دکتر باجلان

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر عیوضلو

استاد داور دوم

دکتر صفری

استاد داور سوم

دکتر صادقی شریف

استاد داور چهارم

دکتر سلیمانی امیری

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

25/4/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

7:30

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان اما رضا (ع) – اتاق 301

چکیده رساله/پایان‌نامه

در این پایان نامه محاسبه حق بیمه منصفانه بر اساس اصل برابری به همراه محاسبه نسبت توانگری مالی شرکت بیمه در یک سطح اطمینان مشخص با روش جدید نسبت انحراف بالقوه از میانگین ارائه شده است. داده های مورد استفاده داده های بیمه درمان ثبت شده شرکتهای بیمه در سایت بیمه مرکزی میباشد. متغیر خسارت کل یا مطالبات کل از دو متغیر فراوانی و شدت مطالبات حاصل میگردد. در این روش ابتدا توزیع آماری واقعی دو متغیر مذکور تخمین زده شده و سپس بر پایه اصل برابری حق بیمه منصفانه محاسبه میگردد. در مرحله بعد مقدار انحراف بالقوه از میانگین مورد نیاز جهت افزایش توانگری مالی شرکت بیمه برای پوشش خسارات آتی به یک سطح اطمینان مورد نظر، محاسبه میگردد. کاربرد قانون اعداد بزرگ در صنعت بیمه و تاثیر تعداد بیمه گزاران بر حق بیمه و همچنین نحوه عملکرد شرکت در خصوص افزایش حق بیمه ها در شرایط بازارهای رقابتی، انحصاری و شبه رقابتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

 

آدرس کوتاه :