مشروح خبر یا مطلب:

دکترا- علم اطلاعات: نقش کتاب در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارائه مدل راهبردی حوزه بین آلملل نشر کتاب ایران

دکترا- علم اطلاعات: نقش کتاب در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارائه مدل راهبردی حوزه بین آلملل نشر کتاب ایران


 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

 نقش کتاب در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارائه مدل راهبردی حوزه بین آلملل نشر کتاب ایران

نام دانشجو

حمیده گوهری

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

علم اطلاعات و دانش­شناسی

استاد راهنمای اول

دکتر نادر نقشینه

استاد مشاور اول

دکتر محمدرضا وصفی

استاد مشاور دوم

دکتر محمدرضا دهشیری

استاد داور اول

دکتر فاطمه فهیم ­نیا

استاد داور دوم

دکتر محمدباقر خرمشاد

استاد داور سوم

دکتر محمدرضا اسمعیلی گیوی

استاد داور چهارم

دکتر روح ا... حسینی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه­ شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

30/11/97

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

18

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان شمالی - کلاس 6

چکیده رساله/پایان‌نامه

بررسی سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گواه آن است که فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی از جایگاه و اهمیت برخوردار است. کتاب به­عنوان صنعت فرهنگی که مخاطبان بین­المللی را هدف قرار می­دهد در زمره  ابزارهای عمده فرهنگی برای برقراری ارتباط، جذب و تصویرسازی مثبت ملی برای ایران در کشورهای دیگر محسوب می­شود. صنعت کتاب امروز از صنایع فرهنگی مهم کشور در زمینه صادرات به شمار می­رود و اتخاذ سیاست­های کاربردی و مطابق با تغییرات بین­المللی، عملکرد نهادهای فعال دیپلماسی کتاب کشور و نیز حضور اثربخش ناشران نقش مهمی در تبیین و نمایاندن فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در خارج از کشور دارد. این پژوهش با اتخاذ رویکردی کیفی و با بهره­گیری از استراتژی نظریه داده­بنیاد، ابعاد نقش کتاب در دیپلماسی فرهنگی ج. ا. ایران و عوامل مؤثر بر دیپلماسی کتاب را تئوریزه کرده است. براساس یافته­های پژوهش مبتنی بر انجام مصاحبه­های عمیق با سیاست­گذاران و مدیران فرهنگی، رایزنان فرهنگی، ناشران، نویسندگان و مترجمان کتاب؛ ابعاد نقش کتاب دارای 3 مقوله اصلی درک، تأثیر، محبوبیت؛ و 11 مقوله فرعی اطلاع­رسانی، توسعه ارتباطات علمی، گسترش تعاملات و شبکه­سازی فرهنگی، تأمین منافع اقتصادی، تأمین منافع سیاسی و امنیتی، نقش­آفرینی در مجامع بین­المللی، تقویت هویت ملی، هم­گرایی فرهنگی، بعد تاریک، تصویرسازی مثبت و مقبولیت بین­المللی است. همچنین عوامل مؤثر بر دیپلماسی کتاب ایران شامل 5 مقوله اصلی مخاطب، ساختار، کارگزار، فرایند و اقدام و 31 مقوله فرعی می­باشد. بعد از استخراج کلیه مقولات در دو آیتم ابعاد و عوامل، براساس خروجی نرم­افزار مکس­کیودی­اِی و با تأیید نهایی تعدادی از خبرگان حوزه بین­الملل و کتاب، 14 نظریه خلق و مدل نهایی ترسیم شد.

 

 

آدرس کوتاه :