مشروح خبر یا مطلب:

دکترا: طراحی یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در شرایط عدم قطعیت: یک رویکرد ترکیبی تاب آوری و پایداری

دکترا: طراحی یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در شرایط عدم قطعیت: یک رویکرد ترکیبی تاب آوری و پایداری


عنوان رساله/پایان نامه

طراحی یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در شرایط عدم قطعیت: یک رویکرد ترکیبی تاب آوری و پایداری

نام دانشجو

محمدعلی زارع شوریجه

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

تحقیق در عملیات

استاد راهنمای اول

دکتر عزت اله اصغریزاده

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر سید علی ترابی

استاد مشاور دوم

دکتر علی محقر

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر محمدرضا صادقی مقدم

استاد داور دوم

دکتر جعفر حیدری

استاد داور سوم

دکتر حسین صفری

استاد داور چهارم

دکتر علیرضا حسن زاده

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یکشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

24/06/98

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

7:30

مکان (ساختمان و کلاس)

301

چکیده رساله/پایان‌نامه

امروزه با ظهور مفاهیم مدیریت ریسک و پایداری و تشدید فشارهای اجتماعی برای کاهش تأثیرات منفی فعالیت صنایع بر محیط زیست و اجتماع، اتخاذ تصمیماتی مانند طراحی شبکه زنجیره تأمین (SCND) بدون توجه به این ملاحظات تقریباً ناممکن است. در این تحقیق با توجه به شکافهای موجود در پیشینه موضوع و عدم قطعیتهای موجود در دنیای واقعی، با ترکیب ملاحظات تاب‌آوری و پایداری (با تمرکز بیشتر بر جنبه‌های‌‌ اجتماعی آن)، یک مدل کلی برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته (MILP) چندهدفه برای طراحی یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در شرایط اختلال توسعه داده می‌شود. شبکه زنجیره تأمین طراحی شده، زنجیره‌‌ای چندسطحی و چندمحصولی با حمل‌ونقل چندگانه است. رخدادهای اختلال به عنوان عامل مختل کننده تأمین مواد اولیه به صورت سناریوهای اختلال در مبادی تأمین مواد در مسأله در نظر گرفته شده است. مهمترین متغیرهای تصمیم این مدل مربوط هستند به: انتخاب تأمین‌کنندگان، مقدار سفارش از هر ماده اولیه، استقرار انواع تسهیلات، جریان بین تسهیلات و نوع وسیله حمل‌ونقل. برای سنجش اثربخشی و کاربردی بودن مدل پیشنهادی، به عنوان یک موردِ مطالعه‌ی دنیای واقعی، یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در صنعت تایر ایران طراحی گردید و روی برخی پارامترهای مهم مسأله تحلیل حساسیت انجام شد. در پایان نیز، پیشنهاداتی به مدیران و نیز علاقمندان این حوزه مطالعاتی به منظور انجام پژوهش‌های بیشتر ارائه گردید.

 

 

آدرس کوتاه :