مشروح خبر یا مطلب:

دکترا: طراحی مدل رهبری زنان در اقلیم کردستان عراق

دکترا: طراحی مدل رهبری زنان در اقلیم کردستان عراق


عنوان رساله/پایان نامه

طراحی مدل رهبری زنان در اقلیم کردستان عراق

نام دانشجو

نازنین کریم محمدالجاف

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

رشته مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی 

استاد راهنمای اول

دکتر مجتبی امیری

استاد راهنمای دوم

-

استاد راهنمای سوم

-

استاد مشاور اول

دکتر فرشته امین

استاد مشاور دوم

دکترخدیجه سفیری

استاد مشاور سوم

-

استاد داور اول

دکتر نسرین جزنی

استاد داور دوم

دکتر بی بی مرجان فیاضی

استاد داور سوم

دکتر عباس نرگسیان

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (سمینار)

سه شنبه

تاریخ دفاع

26/06/1398

ساعت دفاع

11:30

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان جنوبی کلاس 29

چکیده رساله/پایان‌نامه

زنان کُرد بیش از زنان عرب در صحنه­های اجتماعی حضور دارند و به خصوص در عرصه نظامی حضور پررنگی دارند، هر چند با وجود حضور آزادانه زنان در جامعه، برخلاف زنان عرب در عراق، تعداد زنان کُردی که درجایگاههای رهبری و مدیریت ارشد در سازمانها و جامعه قرار دارند، بسیار اندک است و اختلاف فاحشی میان زنان و مردان کُرد در مشاغل مدیریتی و رهبری در سازمانها و شرکتها وجود دارد.

هدف این تحقیق با استفاده از روش نظریه داده­بنیاد کلاسیک(گلیزری)، طراحی مدل رهبری زنان در اقلیم کردستان عراق بوده است. مشارکت­کنندگان در این تحقیق، 16 نفر از مدیران و رهبران ارشد زن در سازمانهای کردستان عراق در پستهای مدیریتی، سیاسی و اجتماعی در سطح عالی مانند وزیر و نماینده مجلس بودند. از روش نمونه­گیری نظری تا رسیدن مقوله­ها به اشباع نظری استفاده شده­است. همچنین برای تحلیل داده­های مصاحبه­ها ازکُدگذاری­باز، انتخابی و نظری استفاده گردید.

هفت مقوله اشباع شده تحقیق عبارتند از : هنجارهای مردسالاری با روکش مذهبی و فرهنگ عشیره­ای کُردی، نفت و بیماری هلندی در اقلیم کردستان عراق، خصوصیات منفی زنان در کردستان، داشتن خانواده سرشناس و حامی با نفوذ در قبیله و حزب، تسهیل کننده های دستیابی به رهبری، داشتن الگو و مربی و خصوصیات رهبری. این مقوله­ها با استفاده از کدهای نظری خانواده تعاملی و محیط فرهنگی، مدل رهبری زنان در اقلیم کردستان عراق را شکل داده­اند.

مهمترین یافته این پژوهش این است که زنان برای دستیابی به  جایگاههای رهبری نیازمند داشتن خانواده بانفوذ و قدرتمند هستند و شاید بدون وجود این مقوله، رسیدن به جایگاههای رهبری در کردستان عراق امکانپذیر نباشد همچنین علاوه بر این، آنها بایستی از برخی خصوصیات رهبری و داشتن الگو و مربی برخوردار باشند در این راستا، عوامل تسهیل­کننده­ای مانند سهمیه، دستیابی زنان به جایگاههای رهبری را آسان می­کنند. در پایان، نوآوری، محدودیتها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی ارائه شده­است.

وازگان کلیدی : رهبری زنان، روش نظریة داده­بنیاد کلاسیک، هنجارهای مردسالاری، خصوصیات رهبری، اقلیم کردستان عراق

 

آدرس کوتاه :